Dette skjer på Kårdal

Det er nå installert 2 stk elbilladere på parkeringsplassen, laderne er på 7,1 kw.